TEKNOBİL PLASTİK MAKİNA, Endüstriyel, Zirai , Medikal ve Gıda sektöründe kullanılan, üzerine baskı ve/veya laminasyon yapılabilen, yatay ( CAST) ve/veya şişirme ( BLOWN ) ekstruzyon yöntemi ile üretilen plastik ambalaj filmlerinin tasarımı, üretimi ve satış- pazarlaması, bu sektörlere yatırım yapmak isteyen kuruluş ve kişilere tesisleşmeden, makine ekipman seçimlerine, üretim, Arge ve satış pazarlama süreçlerini kapsayan Yatırım -Proje Destek Danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2008 Yılında kurulmuştur. Esnek Ambalaj filmlerinin üretimine yönelik yatırımların yönetilmesi ve projelendirilmesi ile birlikte, Plastik Film Ekstruzyon Makine ve Ekipmanlarının tasarımı/projelendirilmesi, Satış-Pazarlaması , bakım onarım servis hizmetleride vermektedir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışında farklı makine üreticilerinin makine ve ekipmanlarını satış ve pazarlamasını yapmaktadır. Sahip olduğumuz teknik beceri, yönetim tecrübeleri ile satacağımız veya sattığımız makinelerin kullanımına yönelik müşterilerimize çok değerli bilgiler ve katkılar sunmakla beraber, gerek üretim süreçlerinin gereksede pazarın beklenti ve taleplerini iyi bilen mühendis kadromuzla, müşterilerimize en uygun bütçede, mali ve teknik beklentilere cevap verebilen özelliklerde makine ve ekipman satışı yapabilmekteyiz. Hergeçen gün artan sert rekabet şartları ve büyüyen pazarlar, yatırımcıları yeni yatırım yapmaya zorlamaktadır. Ancak düşen karlılık oranları ve düşük tasarruf açığı ile bu yatırımları yapacak kaynak bulma zorunluluğu, firmaları yatırımlarını erteleme ve/veya iptal etmeye zorlamaktadır. Bu gecikme veya iptaller, mevcut üretim miktarı baz alındığında artan talepleri zamanında karşılayama ve/veya yeni gelişen teknolojik altyapıya sahip rakiplerinin sağlayacağı ürün teknik özelliklerini karşılanamaması ve yeterli alternatif ürün ve hizmet çeşitliliğinin sunulamaması , yatırımcıları pazar ve müşteri kayıpları ile karşı karşıya bırakacaktır. İşte Teknobil Plastik, müşterilerine veya yatırımcılara yukarıda sayılan nedenlerle yapmak zorunda oldukları makine ve ekipman yatırımlarında, uygun fayda-maliyet oranında, istenen kalite ve üretim performanslarını sağlayacak çözüm önerileri ve avantajlarla müşterilerinin karşısına çıkmakta ve sahip olduğu uzmanlık gerektiren teknik -üretim saha bilgileri yanında satış Pazar tecrübesi ve deneyimlerinden faydalanmalarını güçlü bir şekilde tavsiye etmektedir. Ülkemizin üretmeye, yatırıma istihdama ihtiyacı var ve bizde bu yolda sanayicilerimize uygun alternatifli ekonomik bir çözüm modeli ile destek vermeye devam edeceğiz.

Temel başlıklarla TEKNOBİL PLASTİK Makine olarak hizmet verdiğimiz çalışma alanları şunlardır;

1- Plastik Ekstruzyon Makinelerinin Tasarımı, Projelendirilmesi, Satış ve Pazarlaması,
2- Çeşitli kullanım sektör ve amaçlara yönelik Ambalaj Filmleri, Baskılı Baskısız Shrink Filmler, Laminasyon Filmleri, Lamineli Ürünler, Endüstriyel stretch filmleri, PVC gıda stretch filmleri ve Genel amaçlı sarf malzemelerin satış ve pazarlaması
3- Makine Arıza Servis ve Bakım Onarım Hizmetleri
4- Makine Operatör Eğitimleri, Hammadde ve formülasyon/ Reçete Oluşturma, Ekstruzyon Prosesi Hata Analizleri ve Problem Çözme Teknikleri alanında eğitim çalışmaları
5- 2. El Makine ve Ekipman Satış ve Pazarlaması
6- 2. El Makine Söküm, Kurulum ve Devreye Alma Çalışmaları
7- Kullanılmış Makine ve Ekipman Revizyon ve Modernizasyonu
8- Uygun Maliyette Makine ve Ekipman Tasarımı, Projelendirmesi ve İmalatı (UZAK DOĞU ve Taiwan Menşeli imalatçılara Proje bazlı özel makine -ekipman imalatı yaptırılması)
9- Yeni Pazar ve Yatırım Alanlarının Araştırılması ve Fizibilite Hazırlama Çalışmaları

Saygılarımızla
Ramazan GENÇ
Genel Müdür

Gsm: +905325756374
Email: ramazan@teknobilplastik.com